Vrouwenvereniging 'Wees Getrouw' van de Hersteld Hervormde Gemeente van Wâlterswâld komt twee keer per maand samen op woensdagavond in het lokaal van de kerk. De avonden beginnen om 19:45 uur tot 21:45 uur.

Voorzitter: Mevr. M. Bakker
Secretaris: Mevr. M. Kooistra
Penningmeester: Mevr. B. Boorsma

Adres
Haadwei 127
9104 BE Damwâld