Mannenvereniging 'De HEERE is mijn Sterkte' van de Hersteld Hervormde Gemeente van Wâlterswâld komt twee keer per maand samen op Woensdagavond in het lokaal van de kerk. De avonden beginnen om 19:45 uur tot 22:00 uur.

Voorzitter: Dhr. W. van Duivendijk
Secretaris: G. Visser
Penningmeester: W. van der Sluys

Adres:
Haadwei 127
9104 BE Damwâld