De catechisaties worden gehouden vanaf begin oktober tot Pasen.


In de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie en in de week van bid- en dankdag worden er geen catechisaties gehouden.

De catechisaties worden gehouden op dinsdag. De tijden worden doorgegeven via de kerkbode.

Belijdeniscatechisatie

Deze wordt gehouden in overleg met de catechisanten

Huwelijkscatechese

In de maanden buiten het winterwerk wordt door het domineesechtpaar huwelijkscatechese gegeven. De doelgroep voor deze catechese is: pasgetrouwde stellen, of stellen die zich voorbereiden op het huwelijk. Het betreft vijf avonden, waarop we met elkaar stilstaan bij de volgende onderwerpen: het huwelijk in de Bijbel, plaats en taak van man en vrouw en hun verschillen, communicatie en conflictbeheersing, seksualiteit en gezinsvorming, huisgodsdienst. De huwelijkscatechese wordt gegeven in de pastorie.