'Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.' - Matteüs 18:20

Zo roept de Heere ons elke zondag weer naar Zijn huis. In een morgendienst die begint om 11:30 uur en in een middagdienst die begint om 16:15 uur.

Naast informatie over de diensten op deze website, verwijzen wij u ook naar de website van kerktijden.nl waar meer informatie te vinden is.

https://www.kerktijden.nl/gem/75/herst-herv-kerk-wouterswoude