Raadpleeg de ANBI van de gemeente en de ANBI van de diaconie.

ANBI Kerkvoogdij

ANBI Diaconie

ANBI gegevens zijn gedeponeerd bij de Belastingdienst en ook te raadplegen via de website.