Vrouwenvereniging 'Wees Getrouw' van de Hersteld Hervormde Gemeente van Wâlterswâld komt twee keer per maand samen op woensdagavond in het lokaal van de kerk. De avonden beginnen om 19:45 uur tot 21:45 uur.

Adres:

Tsjerkeloane 12

9113 PJ WÂLTERSWÂLD