Kerkenraad

Dit zijn de leden van de kerkenraad

Ds. H. De Greef
Predikant/Preses

Foarwei 37
9113 PL WÂLTERSWÂLD

Email
Dhr. D van der Zee
Ouderling/Scriba

Tsjerkeloane 18
9113 PJ WÂLTERSWÂLD

Email
Dhr. B. Eisma
Ouderling
Dhr. B. van der Meer
Ouderling
Dhr. A. ten Hoven
Diaken
Dhr. G. Visser
Diaken
Dhr. A. Havenaar
Diaken
Email

Kerkvoogdij

Hier vindt u de leden van de kerkvoogdij.

Dhr. J.R. Raap
Voorzitter
Email
Dhr. B. ten Hoven
Secretaris
Email
Dhr. J. Kooistra
Penningmeester
Email

Koster

Hieronder vindt u de koster.

Dhr. T. Dijkstra
Koster

Tel: 0511-705614

Koster