Kerkenraad

Dit zijn de leden van de kerkenraad

Ds. H. De Greef
Predikant/Preses

Foarwei 37
9113 PL WÂLTERSWÂLD

Email
Dhr. D van der Zee
Ouderling/Scriba

Tsjerkeloane 18
9113 PJ WÂLTERSWÂLD

Email
Dhr. B. Eisma
Ouderling
Dhr. A. ten Hoven
Diaken
Dhr. G. Visser
Diaken
Dhr. A. Havenaar
Diaken
Email

Kerkvoogdij

Hier vindt u de leden van de kerkvoogdij.

Dhr. J.R. Raap
Voorzitter
Email
Dhr. B. ten Hoven
Secretaris
Email
Dhr. J. Kooistra
Penningmeester
Email

Koster

Hieronder vindt u de koster.

Dhr. T. Dijkstra
Koster

Tel: 0511-705614

Koster