Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Wouterswoude. De Hersteld Hervormde Gemeente van Wouterswoude is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk.

Actuele aandachtspunten:

  • Kerkdiensten zijn bij te wonen i.o.m. de kerkvoogdij
  • U kunt de dienst ook meeluisteren of meekijken
  • De liturgie staat op deze website onder 'Dienst meeluisteren'
  • Vergeet u de collecten niet?
    - Diaconie HHG Wouterswoude: NL54 RABO 0362249075
    - Kerkvoogdij HHG Wouterswoude: NL32 RABO 0362249083


Bericht voor vakantiegangers!

Als u dit leest bent u mogelijk op vakantie in Friesland. Heel graag willen we u van harte welkom heten in onze kerkdiensten, maar neemt u vantevoren wel contact op met dhr. Jogchum Raap via +31620250886.

Kerkenraad & kerkvoogdij HHG Wâlterswâld

Adres kerkgebouw:                           
Tsjerkeloane 12
9113 PJ Wâlterswâld

Verder vindt u op deze website informatie over onze gemeente, kerkdiensten en verenigingen.

Graag tot ziens!