Update 21 maart 2020

In de achterliggende week hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. We zien om ons heen hoe de situatie in ons land en daarbuiten steeds zorgelijker wordt. Door de overheid zijn nieuwe en verscherpte maatregelen getroffen, waaronder het sluiten van de scholen en een verlenging van de al geldende maatregelen tot en met 6 april.

Als kerkenraad en kerkvoogdij willen we in dezen ook onze verantwoordelijkheid verstaan en er alles aan doen om besmetting en besmettingsgevaar te voorkomen. Dit heeft ons ertoe gebracht om de al genomen maatregelen nog verder aan te scherpen. Vanaf heden (tot nadere berichtgeving) zullen de kerkdiensten uitsluitend via internet of de kerktelefoon op de gebruikelijke tijd te beluisteren zijn. U vind de liturgie onder Dienst meeluisteren.

We beseffen dat bovengenoemde maatregel heel veel impact heeft. Veel Psalmen zijn vol van het verlangen naar Gods huis. Wat doet het pijn om nu (tijdelijk) niet meer onze plaats in de kerk te kunnen innemen. Evenwel zijn we dankbaar dat de bediening van de verzoening toch nog door kan gaan en dat we door het gebruik van de technische middelen, ons toch nog kunnen stellen onder het Woord van de levende God.

Wat betreft de collecten. We stellen het zeer op prijs als u toch uw bijdrage zou willen geven:
- Diaconie HHG Wouterswoude: NL54 RABO 0362249075
- Kerkvoogdij HHG Wouterswoude: NL32 RABO 0362249083

Graag wijzen we u nog op het initiatief dat genomen is door de kerkenraad van de CGK van Damwoude (Sionskerk). Doordat door de genomen maatregelen veel ontmoetingen en sociale contacten wegvallen en dit de eenzaamheid kan vergroten, zal er vanaf komende week iedere dag via hun kerktelefoon als ook via hun website www.cgk-damwoude.nl een uitzending worden verzorgd. ’s Ochtends om 10.00 uur een ochtendwijding, ’s middags om 16.00 uur een voorlees uurtje en ’s avonds om 20.30 uur een avondsluiting, verzorgd door één van de vijf predikanten die ook meewerken aan ‘mediterend naar de zondag.’

De Heere gedenke de vele zieken, onze overheden, artsen, verpleegkundigen, en alle andere hulpverleners op wie in deze dagen zoveel afkomt. God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden (Psalm 46:2).

Met een hartelijke groet en Gode bevolen,

Kerkenraad en kerkvoogdij HHG Wâlterswâld